Home

STEFAAN BINGE
De Tuindokter
Wat kunnen we voor u betekenen?

Wij zijn een onafhankelijk privaat expertisebureau dat sedert 2007 actief is. Discreet, snel, gedetailleerd, stipt, doeltreffend en betaalbaar. We bieden een transparante werkwijze, steeds volgens afspraak.

GESPECIALISEERD EXPERTISEBUREAU

We worden zowel privaat geconsulteerd alsook door openbare instellingen en professionele relaties aangesteld (vb. hoven & rechtbanken, advocaten, verzekeringsmaatschappijen, overige expertisebureau's, notariaten, aannemers, e.a.).  Wanneer u vb. als 'bedreigde' of 'schadelijdende partij' ook (rechtsbijstand-) verzekerd bent (*) dan heeft u ook recht op de steun en dienstverlening van een advocaat ; maar ook van het expertisebureau ; vrij naar uw keuze. Wij ontnemen beslist veel zorgen en lasten. U bent ervan af... wanneer het voor ons begint! (* En vaak kost het u dan niets)

JURIDISCHE & TECHNISCHE BIJSTAND

Waardebepalingen (vb. wat is een huis met tuin waard?) of wenst u de echte waarde de kennen van een grote of oude boom?  Wenst u bijstand bij een onteigeningsdossier ; waardevermindering (vb. door huurders/buren/... die een tuin, oprit, terras, beplanting, e.a. vernielen) ; vaststellingen van schade (vb. stormschade, ongevallen, jacht- of wildschade,...) ; tussenkomst bij geschillen of conflicten ; uitwerken van lastenboeken, meetstaten, schadeclaims, expertiserapporten, formuleren van onderbouwde oplossingen en behandelingsvoorstellen e.d. 

TUININSPECTIE EN DIAGNOSE 

Gespecialiseerd in plantenziekten tot zeer extreme milieu- en omgevingsproblemen doen we eigenlijk hetzelfde als een (dieren)arts. We gaan letterlijk soms diep, hoog of breed ; om de oorzaken te achterhalen en om de meest geschikte oplossing te bieden. We komen zo snel mogelijk bij jou ter plaatse (7/7) om de oorzaken te achterhalen van de problemen (of de situatie). Een inspectie duurt gemiddeld 1,5 uur en kost 150 euro (in BE).

METINGEN, ONDERZOEK EN STAALNAMES

Meten is weten! Licht, bodem, water, planten, neutrale vaststellingen en correcte metingen, al-dan-niet voor (juridische) schadeclaims of gewoon voor een vergelijkende studie. We werken hiervoor samen met de diverse geaccrediteerde labo's en onderzoeksinstellingen. Voor landmeetkunde, grensafpalingen, stabiliteitstudies en constructionele problematieken werken we nauw samen met externe partners.

PROFESSIONELE BEHANDELINGEN

Wij kunnen uw partner zijn voor het gespecialiseerd behandelen van zieke planten, hagen & bomen, bodemproblemen, gazons,... Waar het voor anderen vaak stopt begint het meestal voor ons. Wij kunnen probleemloos behandelen van 1,5 m diep tot ca. 15 m hoog! Onze behandelingen worden bovendien opgevolgd en gegarandeerd (no cure no pay)!  

DOMEINBEHEER

Grotere tuinen, parken of domeinen hoeven daarom niet 'grote zorgen' te betekenen. We nemen graag de beheersplanning, de coördinatie en verantwoordelijkheid over jouw tuin of (kasteel)domein. Ook indien dat op (verre) locatie ligt (vb. 2de eigendom). We beheren meerdere private tuinen en (park)domeinen. Met succes. Betaalbaar. In discretie. Vraag gerust vrijblijvend meer info.

GROENMANAGEMENT ~ PROJECTCOÖRDINATIE

De laatste jaren worden we steeds vaker geconsulteerd als groenmanager en werfleider (vnl. bij de (her)inrichting van grotere domeinen, ziekenhuis- en kasteeltuinen,...). Wij dragen uw zorgen en -soms ook- de stress. We zijn uw °°linkerhand°° als het gaat om de planning, kritische onderhandelingen met leveranciers; de keuze en/of het aanstellen van projectpartners en aannemers. We werken hiervoor een uiterst gedetailleerd lastenboek uit en we staan in voor het opstellen en afhandelen van contracten. We volgen dagelijks de realisatie en uitvoeringen op. We houden een dagboek en evaluatierapport bij. We keuren/evalueren de prestaties en/of leveringen van de diverse partners/leveranciers. 

WERKWIJZE

Vul het contactformulier in op deze website of stuur een private mail. Na afspraak komt Stefaan Bingé zelf ter plaatse. Altijd. Hij luistert naar jouw verhaal, de voorgeschiedenis, jouw verzoeken, wensen en/of noden. Daarbij tracht hij de oorzaken te achterhalen van de problemen of de situatie. Er kan bovendien een schriftelijk expertiserapport en/of behandelingsvoorstel worden opgemaakt (= het gevolg + de oplossing). We streven altijd naar de meest geschikte of logische oplossing. Stiptheid, discretie en een professionele aanpak zijn alvast verzekerd. 

Het evenwicht herstellen, daar waar het fout gaat! Dat is onze missie!

 

Contacteer ONS vrijblijvend. (+32)0472 82 37 57 "Letterlijk" bijten we niet...!  info@detuindokter.be